Ter Beke’s Ethics Line

“Bij Ter Beke is het onze missie om heerlijke voedingsproducten van hoge kwaliteit op elke eettafel te brengen. Om deze missie te bereiken, engageren wij ons om integer te handelen en onze hoge ethische normen te handhaven, zoals beschreven in onze Gedragscode, die hieronder beschikbaar is. Bij Ter Beke vormt ethisch handelen de verantwoordelijkheid van iedereen, ook van degenen die namens Ter Beke werken.

Ter Beke moedigt iedereen die zich zorgen maakt over mogelijk wangedrag aan om advies te vragen of een bezorgdheid te uiten. Als u twijfelt of als iets gewoon niet juist lijkt, aarzel dan niet om dit te melden.

Medewerkers van Ter Beke die zich zorgen maken, dienen dit onmiddellijk te melden aan hun lijnmanager(s), Human Resources, Legal of Compliance, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Indien een partner, leverancier, externe medewerker of een andere persoon een bezorgdheid heeft, moet hij/zij dit melden aan zijn/haar contactpersoon binnen Ter Beke. Verder kan eenieder een bezorgdheid melden aan de Interne Auditor en de General Counsel (Compliance Officer) van Ter Beke via de beveiligde Ter Beke's Ethics Line, dit door een e-mail te sturen naar: CodeOfConduct.Ethicsline@terbeke.com

De Ter Beke's Ethics Line biedt u de mogelijkheid anoniem een probleem aan te kaarten, indien u dit verkiest en indien dit is toegestaan volgens de toepasselijke nationale wetgeving.

Wij moedigen het gebruik van onze interne kanalen aan, waaronder de Ter Beke's Ethics Lijn. Meldingen kunnen worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten, voor zover toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving."