Samenleving

Een sterk maatschappelijk engagement in de praktijk

Ter Beke is sterk maatschappelijk geëngageerd en dat geven we concreet vorm door …

 

Actief lidmaatschap van …

  • Beroepsorganisatie FEVIA (Federatie Voedingsindustrie).
  • Belgische sectorfederaties FENAVIAN (“Nationale Federatie der Fabrikanten van Vleeswaren en Conserven”) en BReMA (“Belgian Ready Meals Association”).
  • Koepelorganisatie CLITRAVI ("Centre de Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de l'U.E"). 
  • ECFF ("European Chilled Food Federation"). 

We onderhouden ook nauwe contacten met de Nederlandse sectororganisaties. 

 

Voorzitterschap en participatie overlegorganen …

Wij voeren actief overleg binnen de voedingsketen en nemen deel aan beleidsvoorbereiding. De directeur R&D-QA, Dr. ir. Guido Bresseleers vertegenwoordigt Ter Beke in de belangrijkste overlegorganen met de andere stakeholders in de keten. 

Hij is voorzitter van:

  • De technisch-wetenschappelijke comités binnen FENAVIAN en BReMA.
  • Technical, Legal and Food Safety Committee van de Europese sectorfederatie CLITRAVI. 

Wij participeren actief aan het Ketenoverleg dat Boerenbond, Agrofront, Unizo, BEMEFA/APFACA, COMEOS, UCM en FEVIA verenigt om samenwerking tussen de verschillende actoren van de Belgische agro-voedingsketen te bevorderen. 

Ter Beke heeft ook de “Gedragscode voor eerlijke relaties tussen aanbieders en kopers in de agro-voedingsketen” ondertekend. 

 

Nationaal Voedings- en Gezondsheidsplan België

Wij werken actief mee aan de invulling en realisatie van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België. Zo geven we doelstellingen uit het plan voor zout- en vetreductie, evenwichtige energiebalans en verhoging van het aandeel groenten concreet vorm door producten (zowel van eigen merken als private labels) aan te passen en nieuwe producten te ontwikkelen. 

 

Financiering en realisatie onderzoeksprojecten

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek met deelname in financiering en realisatie van onderzoeksprojecten. 

 

Kennis en ervaring delen

Door actieve samenwerking met opleidingscentra en -initiatieven delen we onze kennis en ervaring. Ter Beke is partner van de Vlerick Business School en stimuleert onderzoek naar duurzaam ondernemen en Corporate Governance.