Leveranciers

Langdurige samenwerking, lokale bevoorrading en duurzaamheid

Met leveranciers hebben we een open relatie, waarin alles bespreekbaar moet kunnen zijn. De mate waarin een leverancier aan onze eisen voor kwaliteit, innovatie, leverzekerheid en dienstverlening beantwoordt, vertalen wij in een langdurige samenwerking en eerlijke vergoeding voor hun toegevoegde waarde. 

Lokale bevoorrading geniet de voorkeur. Voor de productieactiviteiten in België en Nederland wordt het overgrote deel van de vleesaankopen in die twee landen gedaan. Garanties op authenticiteit, oorsprong en traceerbaarheid van onze grondstoffen is daarbij van groot belang. 

Rond duurzaamheid werken we samen met preferentiële leveranciers die bewijzen inspanningen en innovaties te kunnen leveren, die beantwoorden aan onze eisen. Voor dierlijke grondstoffen betekent dit concreet dat we in toenemende mate vlees en eieren aankopen van dieren die zijn gehouden volgens lastenboeken die de principes van dierenwelzijn onderschrijven. 

Voor plantaardige grondstoffen zoals palmolie impliceert dit een gebruik van duurzaam gewonnen palmolie.  

Voor onze verpakkingen werken we bij voorkeur met gerecycleerde materialen en hernieuwbare grondstoffen of verpakkingen die na hun gebruik gerecycleerd kunnen worden of de omgeving niet belasten.