Milieu

Aandacht voor energieverbruik, afvalstromen en verpakkingen

Door de continue bewustmaking van medewerkers, en enkele specifieke investeringen, is sinds 2008 het waterverbruik in de vleeswarenfabrieken met 30% gedaald. Het primaire energieverbruik is met 10% gedaald. In al onze vestigingen gebruiken we groene stroom.

Door het geïntegreerde Sales & Operations Planning Proces zijn de afvalstromen, ondanks het gestegen volume, sinds 2008 met 70% gedaald. We hanteren daarbij de 5 R’s: Remove, Reduce, Reuse, Renew en Recyle. 

Voor vleesgrondstoffen, verkiezen we het minder milieubelastend varkensvlees en gevogelte boven rundvlees.

Al onze verpakkingen dragen bij tot de systemen van afvalpreventie en –recyclage in de landen waar ze gecommercialiseerd worden. Voor België betekent dit concreet de aansluiting bij en een bedrage aan FostPlus® voor consumentverpakkingen en Val-i-Pack® voor industriële afvalstromen. We keven hierbij ook de met de sector afgesloten convenanten en de engagementen met individuele bedrijven na.

In samenwerking met onze leveranciers ontwikkelen wij verpakkingsconcepten van hernieuwbare bronnen die gecertificeerd zijn volgens het “4-sterren” OK-Biobased®- lastenboek. Ze voldoen ook aan de OK Compost Home®-normen.