Elkaar

Motivatie, inzet en betrokkenheid

Ter Beke creëert een werkomgeving, die getalenteerde mensen aantrekt en de kans geeft zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Dat leidt immers ook tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de onderneming.

Periodieke informatie- en overlegmomenten waarbij medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines samenkomen, verhogen de betrokkenheid. Beter geïnformeerde medewerkers kunnen een aantal zaken beter kaderen en/of begrijpen.

Ter Beke wil graag verder evolueren naar een project-georiënteerde organisatie, waarin een gemeenschappelijk framework met een gemeenschappelijke taal wordt gecreëerd.