Personeelsbeleid

Ter Beke ontwikkelt en produceert vanuit 9 gespecialiseerde productievestigingen, die qua omvang op “mensenmaat” zijn. Daardoor is de betrokkenheid van medewerkers bij hun activiteit groot. De communicatielijnen zijn kort, open en direct.

We willen een werkomgeving creëren die getalenteerde mensen aantrekt. Je krijgt de kans om je persoonlijk en professioneel te ontplooien en ontwikkelen. Dat draagt immers ook bij aan succesvolle en duurzame ontwikkeling van de gehele onderneming.

De belangrijkste pijlers om dit te realiseren zijn:

Werven van getalenteerde medewerkers
Passend evaluatiebeleid
Permanente ontwikkeling

We vertrekken hierbij van een competentiemodel, dat generieke (betrokkenheid, klantgerichtheid, flexibiliteit …) en functiespecifieke competenties bevat.

Diversiteit

We zijn er van overtuigd dat een op diversiteit gericht beleid een positieve impact heeft op de kwaliteit van onze werking. Door eenvoudigweg respectvol om te gaan met collega’s van verschillende leeftijden, opleiding, achtergrond, cultuur en nationaliteit. 

Voor medewerkers met een andere taalachtergrond zetten we ons in om via een inburgeringstrajecten of taallessen de samenwerking op de werkvloer vlotter te laten verlopen.

Veilig en gezonde werkomgeving

Je verdient het als medewerker om in een veilige en gezonde werkomgeving te werken.

Via comités veiligheid en gezondheid, toolboxmeetings en actieve opvolging van verbeterpunten werken we samen aan nog meer veiligheid op en rond de werkvloer. 

Samen met de arbeidsgeneeskundige dienst zetten we in sommige afdelingen stappen richting proactief gezondheidsbeleid: elke medewerker kan zich daarbij laten screenen op een aantal gezondheidsindicatoren en krijgt persoonlijk advies.

Integratie nieuwe medewerkers

Er is een introductieprogramma om nieuwe medewerkers goed te laten integreren. We maken je dan wegwijs in de organisatie door je gestructureerd in contact te brengen met sleutelfiguren en collega’s met wie je regelmatig samenwerkt. Zij helpen jou om het bedrijf en onze producten en klanten te leren kennen.

In de productievestigingen zorgen peters en meters voor een goede start op de werkvloer.

Opleiding & ontwikkeling

Leren, groeien en ontwikkelen is belangrijk. Daarom investeren we in opleiding & ontwikkeling – zowel voor technische als managementvaardigheden. Jijzelf speelt een actieve rol om samen met HR en lijnmanagement naar specifieke leerprogramma’s te zoeken. Het jaarlijkse functioneringsgesprek is één van de tools om dit te bespreken.

Basis- en vervolmakingcursussen rond voedselveiligheid, kwaliteit, hygiëne, veiligheid, ergonomie, wijzigende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat medewerkers in heel de organisatie zich permanent bewust zijn en aandacht hebben voor deze basiselementen.

Je krijgt als medewerker als eerste de kans om te solliciteren op vrijkomende vacatures. Alle vacatures communiceren we via e-mail en affiches op de communicatieborden in de fabrieken.

Arbeidsvoorwaarden

Het beloningsbeleid bestaat naast een redelijk en evenwichtig loonpakket, dat sector- en marktcompetitief is, uit een stevig basispakket aan extralegale voordelen. 

Arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het soort werk dat je doet. We zijn ons ook bewust dat het evenwicht tussen je werk- en privéleven belangrijk is. Daarom zoeken we samen naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt: jijzelf, je collega’s en het bedrijf.

Ontspanning & events

Op initiatief van de bedrijfsleiding of de medewerkers zelf worden initiatieven genomen om je collega’s buiten de werkplek te ontmoeten. Voorbeelden zijn de nieuwjaarsreceptie, een BBQ, een Paasbrunch voor het ganse gezin en gezamenlijk deelnemen aan sporten.