Corporate governance

Het doel van Corporate Governance is efficiënt en transparant beheer en doeltreffende controle over de vennootschap.
De Raad van Bestuur meent dat duidelijke afspraken over deugdelijk bestuur bijdragen aan waardecreatie op lange termijn en zorgen voor een werkzaam evenwicht tussen ondernemerschap en toezicht.

Al sinds haar notering op de Beurs van Brussel in november 1986 voert Ter Beke, als één van de kleinere beursgenoteerde ondernemingen, een actief beleid rond behoorlijk bestuur. In 1978 nodigden de familiale bestuurders van Ter Beke al niet-uitvoerende, onafhankelijke ondernemers uit om hen te helpen en begeleiden.
Deze bestuurlijke structuur staat garant voor het uittekenen van de bedrijfsstrategie en oefent een adequate controle hierop uit.

Ter Beke leeft vandaag de wettelijke bepalingen rond corporate governance na zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en de bijzondere wetten. De Corporate Governance Charter beschrijft de praktijken van corporate governance die wij toepassen naast de Corporate Governance Code 2020.