Aandeelhoudersinformatie

Informatie over algemene vergaderingen, aandeelhoudersstructuur, kerncijfers per aandeel, ontvangen kennisgevingen en andere wettelijke aandeelhoudersinformatie.

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Buitengewone algemene vergadering 28 mei 2014

Structuur aandeelhouders

KAPITAAL EN ANDERE AANDELEN PER 01/07/2022

Totaal kapitaal: 5.152.904,16 EUR
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.821.006
Totaal aantal stemrechten (=noemer): 1.821.006
Er zijn geen al dan niet potentiële stemrechten, voortvloeiend uit rechten op en verplichtingen tot inschrijving op of verwerving van nog uit te geven effecten of uitgegeven effecten.
Er zijn geen statutaire drempels.

KERNCIJFERS PER AANDEEL PER 31/12/2022

  • Aantal dividendgerechtigde aandelen: 1.821.006
  • Beurskoers (gemiddelde december in EUR): 87,82
  • Aantal verhandelde aandelen per dag: 291
  • Netto keuzedividend (EUR): 2,80

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de organisatie van de algemene vergadering zoals uiteengezet in de privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van gegevens in het kader van de algemene vergaderingen van aandeelhouders op onze website.

Andere wettelijke informatie


De financiële dienstverlening voor het aandeel Ter Beke is verzekerd door de bank BNP Paribas Fortis die System Paying Agent en enig betaalagent is.
Contactpersoon Investor Relations:
Yves Regniers, CFO
Tel: +32 9 370 12 19
yves.regniers@terbeke.com