Aandeelhoudersinformatie

Informatie over algemene vergaderingen, aandeelhoudersstructuur, kerncijfers per aandeel, ontvangen kennisgevingen en andere wettelijke aandeelhoudersinformatie.

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Buitengewone algemene vergadering 28 mei 2014

Structuur aandeelhouders

KERNCIJFERS PER AANDEEL 2020

  • Aantal dividendgerechtigde aandelen: 1.767.281
  • Beurskoers (gemiddelde december in EUR): 112,59
  • Aantal verhandelde aandelen per dag: 446
  • Netto keuzedividend (EUR): 2,80

Andere wettelijke informatie

Totaal kapitaal: 5.000.878,43 EUR
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.767.281
Totaal aantal stemrechten (=noemer): 1.767.281
Er zijn geen al dan niet potentiële stemrechten, voortvloeiend uit rechten op en verplichtingen tot inschrijving op of verwerving van nog uit te geven effecten of uitgegeven effecten.
Er zijn geen statutaire drempels.
De financiële dienstverlening voor het aandeel Ter Beke is verzekerd door de bank BNP Paribas Fortis die System Paying Agent en enig betaalagent is.
Contactpersoon Investor Relations:
Yves Regniers, CFO
Tel: +32 9 370 12 19
yves.regniers@terbeke.com