Duurzaam ondernemen

Ter Beke neemt haar verantwoordelijkheid door duurzaam te ondernemen en te handelen als een onderneming met burgerzin. Door een correcte onderneming te zijn naar haar socio-economische omgeving, haar aandeelhouders, haar klanten en haar leveranciers. Door een gezonde en veilige werkomgeving te vrijwaren. Door respectvol om te gaan met elkaar en het leefmilieu.

We nemen verantwoordelijkheid naar:

 • Samenleving

  Door ons in te spannen voor maatschappelijke thema’s op lokaal, nationaal en supranationaal vlak.

 • Klanten

  Door hen producten en diensten te bieden die hen waar geven voor hun geld en die tegelijkertijd beantwoorden aan een gezonde en kwaliteitsvolle levensstijl van hun consumenten.

 • Leveranciers

  Door met hen een eerlijke en duurzame relatie op te bouwen, die hun maatschappelijke engagementen en inspanningen waardeert.

 • Aandeelhouders

  Door met hen een eerlijke en duurzame relatie op te bouwen, die hun maatschappelijke engagementen en inspanningen waardeert.

 • Milieu

  Door er constant naar te streven om afval te vermijden, water- en energieverbruik te reduceren; door actief inzetten van grondstoffen afkomstig van hernieuwbare bronnen en/of met een gereduceerde impact op onze planeet.

 • Elkaar

  Door elkaar te motiveren, door erkenning en een eerlijke beloning, door teamwerk, door een prettige werksfeer en door kansen te bieden tot permanent leren; door persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren, door elkaars waardigheid en rechten te erkennen en eerbiedigen; door te peilen naar en te werken aan werktevredenheid.